Terminy od A do Z w Helling & Neuhaus: proste objaśnienie używanych terminów fachowych

Listwy nośne

przejmują obciążenie pomostu. Listwy wypełniające wciskane są w listwy nośne i/lub zgrzewane z nimi. Częściowo przejmują one także siły obciążenia oraz zapewniają stabilność kraty. Obrzeże zamyka konstrukcję kraty z każdej strony.

Powrót do strony głównej


Wielkość oczka

jest to wymiar między brzegami sąsiadujących listew, natomiast moduł oczka to odstęp między osiami sąsiadujących listew.

Powrót do strony głównej


Kraty antypoślizgowe 

posiadają na górnych brzegach listew nośnych i/lub wypełniających specjalne profilowanie.

Powrót do strony głównej


Krawędź zabezpieczejąca:

Celem podwyższenia efektu antypoślizgowego oraz usztywnienia konstrukcji stopni schodowych na brzegu stopni dospawana jest specjalnie wyprofilowana krawędź z perforowanego kątownika (krawędź zabezpieczająca).

Powrót do strony głównej


Płyty boczne:

Stopnie schodowe składają się z kraty pomostowej z dospawaną krawędzią zabezpieczającą oraz płyt bocznych ze specjalnymi otworami montażowymi.

Powrót do strony głównej


Wymiar nośny

jest wymiarem pomiędzy osiami sąsiadujących profili nośnych mierzony wzdłuż listew nośnych. Rozstaw profili nośnych to wymiar pomiędzy wewnętrznymi krawędziami profili nośnych.

Powrót do strony głównej


Wymiar podparcia:

Należy projektować min. 30 mm długości podparcia kraty pomostowej, w praktyce wymiar podparcia powinien wynosić co najmniej 25 mm. Odchyłki są dopuszczalne pod warunkiem skutecznego unieruchomienia płyt pomostowych. 

 

Powrót do strony głównej


Konstrukcja wsporcza

to ten element konstrukcji, na którym układane są kraty pomostowe.

 

Powrót do strony głównej


Podniesienie:

Celem uzyskania jednolitej powierzchni pomiędzy płaszczyzną pomostu i pozostałego podłoża może być niezbędne dopasowanie kraty przy pomocy konstrukcji podnoszącej (rys. lewy) lub wycięcia kraty pomostowej (rys. prawy). 

 

Powrót do strony głównej


Listwa podłogowa

jest dospawana do krawędzi kraty podwyższając bezpieczeństwo użytkowania.

 

Kraty pomostowe, wciskane, pomosty ze stali nierdzewnej

Powrót do strony głównej


Jako wycięcia

określane są docięcia i wycięcia krat pomostowych do żądanych form. Obrzeże płyt wykonywane jest z płaskownika.

 

Powrót do strony głównej